Kurz dýchání ve virtuální realitě

Virtuální realita se často používá jako terapeutická metoda pro léčbu a prevenci duševních onemocnění.

Kurz dýchání za pomoci VR aplikace umožňuje uživatelům trénovat relaxaci a kognitivní schopnosti pomocí biofeedbacku. Uživatel sleduje avatara, který ukazuje správný rytmus dechu a aplikace je napojena na dechový senzor, který měří dechovou frekvenci. Díky virtuálnímu prostředí uživatel nepřetržitě dostává informaci o tom, zda dechovou frekvenci dodržuje správně, což trénink činí interaktivním.

Studie ukázaly, že uživatelé reagují pozitivně na terapii využívající virtuální realitu a biofeedback. Biofeedback tedy může být efektivní nástroj k vytváření interaktivního virtuálního prostoru, který posiluje pocit přítomnosti v prezentovaném světě a zlepšuje výsledky tréninku. Jedna studie ukázala pozitivní vliv aplikace VR na úzkost u vzorku sledovaných pacientů již po jednorázové aplikaci.

Díky využití virtuální reality máme možnost provádět terapeutickou metodu nebo cvičení v kontrolovaném virtuálním prostředí. Kromě toho, některé studie ukazují, že pokud zprostředkujeme člověku pocit opravdovosti a sounáležitosti pomocí virtuální reality, trénink se stane zábavnějším a hravějším a výsledky mohou být intenzivnější ve srovnání s běžným tréninkem. Využití biofeedbacku a neurofeedbacku může dále posílit efektivitu tréninku a aplikací virtuální reality.

Biofeedback umožňuje uživatelům získávat zpětnou vazbu o jejich fyziologických funkcích a pomáhá jim lépe pochopit a modifikovat své reakce na stresové situace.

Neurofeedback pak umožňuje uživateli kontrolovat činnost prostředí skrze svou koncentraci. Celkově lze tedy říci, že využití virtuální reality a bio/neurofeedbacku přináší nové možnosti pro terapii a prevenci duševních onemocnění.

Ve virtuální realitě lze vytvořit různá prostředí a situace, které mohou pomoci při léčbě fobií, úzkostných poruch, poruch příjmu potravy a dalších duševních onemocnění. Dále může být využita i pro trénink sociálních dovedností a zlepšení kognitivních funkcí u osob s autismem. Virtuální realita také poskytuje možnost terapie osobám s omezenými možnostmi pohybu nebo komunikace. Například pomocí virtuální reality jsou schopni lidé s autismem procvičovat interakce s lidmi ve virtuálním prostředí, což jim může pomoci při komunikaci s lidmi v reálném světě. Celkově tedy virtuální realita poskytuje nový a inovativní způsob léčby a prevence duševních onemocnění, který může být velmi efektivní a zábavný pro uživatele.

Další možností využití virtuální reality v terapii a prevenci duševních onemocnění je pomocí her a simulací. Například lze vytvořit simulaci konfliktní situace a pomocí ní učit lidi, jak se v této situaci chovat. Podobně může být využita pro trénink komunikace s různými typy lidí. Virtuální realita také umožňuje lékařům a terapeutům sledovat a vyhodnocovat pokrok a zlepšení u pacientů. Pomocí biofeedbacku a neurofeedbacku je možné zaznamenávat a měřit změny v psychickém stavu pacienta, což poskytne důležitou zpětnou vazbu pro léčbu. Výhody virtuální reality pro léčbu a prevenci duševních onemocnění jsou tedy velmi jasné. Virtuální realita umožňuje vytvoření bezpečného a kontrolovaného prostředí pro pacienty, poskytuje zpětnou vazbu o přesnosti tréninku a umožňuje terapeutům sledovat pokrok svých pacientů.